הפניית מסר רחב לקהל מטרה רחב באופן לא ממוקד.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי