ראה נאו-אימפרסיוניזם.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי