אינטראקציה של רעיונות או כוחות מנוגדים. תורה פילוסופית לפיה התפתחות עולם החומר או הרוח הא ביסודה תהליך של יצירת ניגודים. כל רעיון או אירוע (תזה) מוליד את היפוכו (אנטיתזה), ובעקבותיו תהליך של איחוד ניגודים (סינתזה(.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי