בכדי להקרין תמונה ברזולוציה נתונה במקרן בעל רזולוציה פחותה, על התמונה המקורית להידחס לרזולוציה של המקרן. הדבר נעשה על ידי שכלול המידע בניסיון להציג את כל האינפורמציה עם פיקסלים פחותים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי