כל עותק, הגדלה, הקטנה של גרפיקה מצולמת הוא "דור". כל דור שנדרש להפקת עבודה גרפית מוגמרת עלול לסבול מפגיעה באיכות לעומת המקור.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי