הפלאטפורמה שמעליה מדבר הנואם.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי