תורת ביקורת התרבות שגיבש הפילוסוף הצרפתי ז'אק דרידה (Derrida) בשלהי שנות השישים בהקשר לביקורת הספרות. דרידה פיתח שיטת קריאה שעל פיה לטקסט יכולות להיות אינספור פרשנויות ללא קשר לכוונות המחבר ודווקא על פי מה שלא נאמר על פני השטח. תורה זו טוענת כי לא ניתן לבחון תופעות או לקרוא יצירות על פי אמות מידה מוחלטות או אובייקטיביות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי