De Stijl בהולנדית 1917– 1932

קבוצת אמנים ואדריכלים הולנדיים שנקראה על שם כתב העת "דה סטיל" שיצא לאור בשנת 1917 בהולנד. עקרונות צורניים מצומצמים, בעלי היגיון מתמטי, מנותקים מהשראת הטבע, מן הרגשי ומן הלאומי. סביבה חזותית טוטלית של אמנות, עיצוב ואדריכלות המהווים יחדיו מכלול של ביטוי חזותי המתמזג עם שאיפה אוטופית אוניברסאלית.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי