הסקת מסקנות מהכלל אל הפרט.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי