1. בקד"מ: אמצעי גרפי ה"קופץ לעין" מעל גבי האריזה שאליה הוא מחובר. מכריז, בדרך כלל, על מחיר או מבצע מיוחד.
2. באירועים: דגלים הבאים לתחם "טריטוריה" של אזור לאירוע, או לצורך הכרזה למרחוק על מקומו. השימוש שבהם נפוץ גם באתרי בנייה וכ"שושנת דגלים" על גבי הבמות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי