Johann Wolfgang von Goethe 1747–1832. משורר, סופר, מחזאי, הוגה דעות, פוליטיקאי, מדען ובונה חופשי כתב את "ייסורי וורתר הצעיר" (1774) – סיפור על אהבה נכזבת ובו הגיבור מתאבד – העלה את שאלת ערך החיים. "פאוסט" יצירתו הגדולה ביותר (1808–1832) שבה ביטא את החיפוש אחר משמעות החיים, רצון האדם לדעת, טבע האדם.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי