כתובות וציורים הנכתבים ומשורבטים בצבע מרוסס או נחרטים על קירות ברחוב או בחללים ציבוריים כמו הרכבת התחתית. לעתים קרובות הם בעלי תכנים ואמירות שעניינם מחאה או התרסה נגד הממסד והחוק.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי