סט התוכניות שמגישים לעירייה על מנת לקבל אישורי בנייה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי