שילוט בנקודות מכירה שמנצל טכניקה שנוטלות את התאורה השוררת בחנות להדגשת הבולטות. השיטות כוללות חומר מחזיר אור, דיו רגיש לאור ומבנה ייחודי.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי