שם קוד בלועזית, המתייחס לשלט מדף קופצני בחיתוך צורני, היוצא מגבולות המדף באופן המושך את תשומת ליבו של הצרכן.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי