תהליך היווצרותן של רשתות כלכליות ותרבותיות בקנה מידה עולמי המאפיין את החברה והתרבות החל ברבע האחרון של המאה העשרים. הכלכלה הקפיטליסטית הכלל-עולמית שואפת להתפשטות ולגילוי שווקים חדשים. החלוקה הבינלאומית של העבודה וייצור הסחורות מאופיינת בייצור רכיבים שונים של הסחורה על ידי פועלים המנוצלים במקומות שונים בעולם. הגלובליזציה מתאפשרת באמצעות טכנולוגיות התקשוב (תקשורת המחשב) ורשת האינטרנט המהוות אמצעי להעברת ההון, העבודה, הסחורות והרעיונות. המערכות הגלובליות בתחום התקשורת, הכלכלה והתרבות יוצרת רשת סבוכה של יחסי גומלין המתבטאת בקפיטליזם תאגידי (רב- לאומי), אופנה גלובלית של מותגים, רשתות תקשורת רב-לאומיות, תנועות חברתיות וארגוני סביבה חוץ-ממשלתיות החוצות גבולות. לגלובליזציה השלכות חברתיות של אי-שיוויון כלכלי ומעמדי הן בתוך קבוצות והן ברמה של מדינות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי