אובייקט הממוקם במרחב על מישור האורך, הרוחב והגובה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי