Johnson, Philip 1906 – 2005

אחד מהאדריכלים האמריקאיים החשובים ביותר במאה ה-20. ידוע כממשיך דרכו של האדריכל לודוויג מיס ואן דה רוהה. בהשפעתו תכנן את בית הזכוכית, ואת ביתו שלו. ב–1956 תכנן את הכור למחקר גרעיני בנחל סורק.  ג'ונסון ייחס חשיבות מרובה לקונטקסט של המבנה והסביבה. בשותפות עם המהנדס ג'ון בורגי עבד בעיקר על מבני משרדים – ביניהם: בניו יורק, בנק אמריקה בטקסס, בנייןAT&T . בשנת 1979 זכה ג'ונסון ב"פרס פריצקר לאדריכלות".

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי