אחורי הבמה. החלק של התאטרון הנמצא מאחורי המסך. כולל את הבמה, חדרי ההלבשה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי