מונח שמקור השראתו הוא ממילה בצרפתית שמשמעותה קבוצה של בעלי מקצוע הדומים באורח החיים שלהם. בארץ מוצא המושג את מקומו בעולם התקשורת הישראלי, שבו כל מי שנמצא בקשרים חברתיים ומקצועיים בו ובולט בו, נחשב כשייך לברנז'ה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי