אריג עשיר באריגת ז'אקארד המבוסס בדרך כלל על מוטיבים פיגורטיביים שונים. ברוקד עשוי לרוב ממשי שבו שזורים חוטי כסף וזהב. הוא משמש לבגדי ערב מפוארים וידוע מאמצע המאה ה- 19 ואילך .

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי