נייר המשוח באמולסיה של כסף-ברומי עליו מתקבל תדפיס צילומי. נמצא בשימוש בתהליכי הדפסות והגדלות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי