שם קוד לחלק בין סף הבמה לרצפה. גובה הבלנדה הוא למעשה גובהה של הבמה.

לרוב המרווח הנ"ל מחופה בבד המסתיר את הקונסטרוציה של הבמה, בד החיפוי לחזית הבמה זכה לכינוי "חצאית" בשל הדימויון בין הבד לפריט הלבוש.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי