המשך של הגרפיקה המיועדת להדפסה מעבר לגודל הסופי של העבודה. מאפשר חיתוך של הדפים ללא נימות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי