משטח מורם המשמש להגדרת אזור וליצירת מפלסים שונים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי