כינויי לפיסות עץ ודיקט במידות שונות ועובי חומר שונה, אשר נועדו להנחה מתחת לרגלי במה לצורך ייצוב ופילוס.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי