פס לקיפול, הנוצר באמצעות סכין קהה מכנית במטרה למנוע את שבירת הנייר בעת קיפול דבר דפוס ולסמן את מיקום הקיפול

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי