ערך עליון ובסיס חיוני בכל תכנית קידום מכירות או שיווק ישיר. במיוחד כשמדובר בפעילות עם ילדים קטנים ונוער. למשל: גידור פעילויות שעלולות להיות מסוכנות, הצבת מספר מספיק של סדרנים וכוחות שיטור, שימוש בפרסים והטבות שאינם מסכנים איש וכד'.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי