מונח צה"לי המורכב מרשי התיבות של המילים: "ברזל נטוי נגד טנקים". בעיתות שלום משמש כיתד קיבוע לקרקע.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי