שם קוד בלועזית, אשר משמעותו שיח ציבורי פתאומי וממוקד נושא. יצירת באזז סביב נושא מסויים, פירושה העלאת נושא נתון לסדר היום בקרב אוכלוסיה נתונה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי