במה מוקפת קהל מכל עבריה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי