באדריכלות היוונית הקלסית – הקורה העיקרית הנשענת על האבקוס (החלק שמעל לכותרת העמוד) ומהווה את החלק התחתון של האנטבלטורה (מכלול רכיבי הקורה הנושאת את הגג המשופע). בהרחבה – המסגרת הבולטות סביב דלת או חלון.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי