בעברית "לקטנות" – גישה המשלבת מקורות השפעה שונים ביצירה אחת, אם באמנות ואם באדריכלות או בעיצוב.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי