ענף בפיזיקה העוסק בחקר גלי הקול במבנים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי