אמת מים. תעלת מים מלאכותית שתפקידה העברת מים ממקום אחד למשנהו.

אמות המים שבנו הרומאים הגיעו לאורך של עשרות קילומטרים והתנשאו לעיתים לגובה רב, על פי הצורך בהתאם לתנאים הטופוגרפיים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי