במקור אקדמיה היא הגן שבו לימד אפלטון, הפילוסוף היווני מן המאה השלישית לפני הספירה. האקדמיות לאמנות נועדו לשמש בתי ספר להכשרה מעשית ותאורטית של אמנים. הן החלו מתפתחות במאה השש-עשרה באיטליה, ולאחר מכן, במאה השבע-עשרה התפשטו באירופה, לרוב בחסות מלכותית. בראשית המאה התשע-עשרה נפתחה אקדמיה לאמנות גם בניו יורק. האקדמיות היוו עד שלהי המאה התשע-עשרה סמכות שיפוטית עליונה בכל מה שנוגע לאיכותן של יצירות אמנות, על פי אמות המידה של האמנות האקדמית. האקדמיות ארגנו תערוכות שבהן הוצגו יצירות שנבחרו על ידי אנשי האקדמיה. נודעות תערוכות הסלון השנתיות בפריז.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי