תכנית אב המבטאת התייחסות כוללנית לכל מרכיבי התמהיל השיווקי ולדרך הכוללת באמצעותה יושגו יעדי השיווק.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי