חקר האדם והתפתחות המין האנושי.

ניתן לחלק לארבעה תחומים עיקריים: אנתרופולוגיה פיזית, תרבותית- חברתית, בלשנית (שפה), ארכיאולוגיה (שרידים חומריים).

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי