מערכת הקורות הנושאות את הגג המשופע באדריכלות היוונית הקלסית. האנטבלטורה כוללת, בסדר יורד – את קורת הקרניז, את האפריז ואת הארכיטראב.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי