מונח המתייחס לעיצוב הגרפי שנועד לפרסם מוצרים לקדם את מכירותיהם באמצעים שונים: שילוט, איור וצילום בעיתונות המודפסת, פרוספקטים, סרטי פרסומת.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי