סוג אמנות שרווח בשנות החמישים והשישים ועסק במיוחד במערכים גרפיים מסובכים, כגון שכבות של קווים היוצרים ספירלות ורוזטות, המשורטטים באמצעות מחשב. הסבכים הגאומטריים הממוחשבים צולמו והוצגו בתערוכות. למשל, האמנות של ג'ון ויטני (Whitney).

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי