אמנות המתבססת על תצלומי וידאו ערוכים או המשלבת תצלומי וידאו כחלק ממיצב. החל באמצע שנות השישים סיפקה טכנולוגיית הווידאו לאמנים תחום יצירה חדש שבו אפשרויות רבות. החלוץ בתחום הוא האמן שנמנה עם קבוצת פלוקסוס נאם ג'ון פייק. אמנות הווידאו במהותה מעלה ביתר שאת את שאלת ממשות המציאות בייצוג האמנותי. ראו רחבה אודות זרם "אמנות הוידיאו" ב קישור זה

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי