אמנות שבה מודגשים תהליך היצירה ותהליך ההשתנות של היצירה. התפיסה הרואה בתהליך את הנושא העיקרי ביצירה רווחה בשנות השישים והשבעים. מבין אמני התהליך בולטים ריצ'רד סרה ורוברט מוריס הנחשבים אמנים מינימליסטים. התפיסה של אמנות התהליך באה לידי ביטוי בסוגי אמנות נוספים: באמנות המושגית, באמנות הגוף, באמנות האדמה ובמיצגים למיניהם.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי