מנהג עיתונאי שנהוג לערוך לפני מסיבות עיתונאים, שמטרתו שליטה על מועד פרסום אחיד לידיעה חדשותית מסוימת.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי