אלף הגיליונות הראשונים שמודפסים בכל הדפסה. מחיר ההדפסה כולל את כל השלבים המקדימים להדפסה: פלטות, רחיצת המכונה וכיוונים. אלף רץ או אלף נוסף במידה ורוצים כמות נוספת מעל אלף הדפסות באותה הרצה של הראשונים. מחיר הדפסתם זול יותר מאשר האלף הראשונים כיוון שאין תשלום עבור הפלטות ושלבי הכיוונים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי