שטח למציג בתערוכה, שאינו תחום באמצעות קירות, אך כולל שטיח וחיבור לחשמל.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי