כל אירוע שאחת ממטרותיו היא קידום המכירות, בניית התדמית, או הידוק הקשרים עם הלקוחות והענף או העובדים שעורך יצרן או משווק.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי