אירוע קידום מכירות שמטרתו הצגת מוצר חדש, והעלאת המודעות לקיומו. יכול להיערך במגוון רחב של אתרים, סיטואציות, רקעים ותכנים. כולל במקרים רבים הזמנת סלברטי'ס וחשיפה רבה בעיתונות באמצעות פעילויות יח"צ.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי