התכנסות מאורגנת של קהל שמספר המשתתפים בו הוא 1,000 בני אדם או יותר – לשם עינוג, או 3,000 בני אדם או יותר – לכל מטרה אחרת.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי