שיטת קידום מכירות בה הלקוח מתוגמל על זה שהזמין חברים ושכנים לביתו כדי שישתתפו בהדגמות של מוצרים מסוימים. התגמול ניתן, לעיתים קרובות, בהתאם להצלחת המכירות באותו מפגש.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי